صفحه مدیریت
همه ویلاها استخر دار ساحلی جنگلی
news/L1_edz8i_جنگل-سیسنگان-3.jpg

1401/05/04    جنگل سیسنگان
فاصله پارک جنگلی سیسنگان و ساحل در حقیقت تنها به اندازه عرض جاده با یکدیگر فاصله دارند و این مکان واقعا مثال زدنی است زیرا در هر سمت شما یک زیبایی طبیعی وجود دارد
تصور کنید زمانی که در دل جنگل هستید، نسیم دریا به صورت شما می‌وزد. این واقعا حسی وصف نشدنی است که حتما باید آن را تجربه کنید تا متوجه شوید. به دلیل نزدیکی دریا و جنگل، آب و هوای این منطقه بسیار پاک و تقریبا عاری از هرگونه آلودگی است.
برای ورود به پارک جنگلی با خودرو باید ورودی بپردازید. در حال حاضر هزینه ورودی حدود هفت هزار تومان است. البته این تنها برای ورود روزانه است و اگر قصد چادر زدن در جنگل را دارید، باید هزینه‌ای بیشتری پرداخت کنید.
بعد از عبور از درب ورودی، مات و مبهوت زیبایی این جنگل انبوه خواهید شد. بوی طبیعت و جنگل شما را سرمست می‌کند. . گشت امنیتی همواره داخل جنگل گشت‌زنی می‌کند تا مشکلی برای مسافران به وجود نیاید.
به همین دلیل اگر قصد کمپ شبانه و خوابیدن در جنگل را دارید، نیازی به نگرانی نیست. مکان‌هایی مخصوص چادر زدن وجود دارند که می‌توانید در آنجا با آسودگی چادر بزنید و شبی خاطره انگیز را در جنگل سپری کنید. قطعا هیچ خاطره‌ای بهتر از بیدار شدن با صدای پرندگان جنگل نیست.