صفحه مدیریت
همه ویلاها استخر دار ساحلی جنگلی
news/L1_mgufn_7d67fde5-13b8-489d-9568-4276f1bb0fc2-840x560.jpg

1401/05/12    مدرسه پروین اعتصامی
این مدرسه با معماری خاص و بی نظیرش در دوره پهلوی طراحی و اجرا شد این بنا در سال 1385 به عنوان آثار ملی به ثبت رسید
این مدرسه در سال 1312 تا 1314 ساخته شد و در سال های 1320 تا 1324 مرکز فرماندهی نیروهای ارتش شوروی سابق بود ، در سال 1325 و خروج متفقین این مدرسه به کاربری سابق باز گشت و نام نام ان را دبیرستان شاپور گذاشتند و بعد از گذشت مدتی به دبستان پروین اعتصامی تغییر یافت