صفحه مدیریت
همه ویلاها استخر دار ساحلی جنگلی
news/L1_jq3xe_جنگل-تیلاکنار.jpg

1401/05/18    جنگل متلقو
یکی از جاذبه های دیدنی در استان سرسبز مازندران جنگل تیلا کنار است این جنگل در قسمت جنوبی متل قو در کنار روستایی به نام تیلا کنار قرار دارد.یکی از ویژگی های اعجاب انگیز این جنگل نزدیکی آن به دریاست.این جنگل رویایی چشم انداز های بی نظیری دارد که میتوانید ساعت ها در این جنگل قدم بزنید بدون اینکه خستگی را احساس کنید.جنگل تیلا کنار جنگلی است بکر که سالانه گردشگران زیادی را از اغص و نقاط کشور در خود جای میدهد