صفحه مدیریت
همه ویلاها استخر دار ساحلی جنگلی
news/L1_2rg8t_2ac5938a-ce99-44e3-865e-010c76bc05b8.jpg

1401/05/20    خیابان دریا گوشه
یکی از مشهور ترین و زیبا ترین خیابان های استان مازندران است و در شهر معروف و توریستی متلقو قرار دارد بیشترین و بهترین ویلا های متلقو در دریا گوشه قرار داد. ویلا سازی در این منطقه زیبا از گذشته رواج داشته و هنوز هم ویلاهای فلت که مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است در این خیابان وجود دارند که نشان از گذشته و قدمت این خیابان دارد که آوازه آن زمان هاست. برای رفتن به این خیابان باید از میدان اصلی متلقو یا همان سلمان شهر به سمت جنوب حرکت کنید و وارد خیابانی که به سمت جنوب می رود شوید این خیابان همان خیابان دریاگوشه است ،انتهای این خیابان به کوه و غار دانیال منتهی میشود
بعد از ساخته شدن برج عظیم زاده این خیابان شهرت دو چندان پیدا کرد و خیابان اصلی آن تجاری شد و شما با قدم زدن در این خیابان رستوران های لوکس و فروشگاه های برند بسیار زیادی را میبینید،که باعث شد این منطقه تبدیل به مکانی برای گذراندن اوقات شود