صفحه مدیریت
همه ویلاها استخر دار ساحلی جنگلی
news/L1_g2f3y_Abbasabad-6.jpg

1401/05/20    روستای اسب چین
روستای اسب چین یکی از مکان های دیدنی و جذاب در استان مازندران است که در غرب استان در شهر سلمانشهر واقع شده این روستای تاریخی قدمتی هزار ساله در این شهر دارد و در زمان حال جمعیتی بالغ بر 650 خانوار در آن ساکن هستند
علت نام گذاری آن مربوط به رشته کوه البرز است که مانند دیوار سفیدی از دور دید می شود و در زبان تبری رنگ سفید را با واژه اسبه و دیوار را با واژه چینه میشناسند برای همین نام این روستا اسبه چینه بود که با گذشت زمان برای راحتی حرف ه از انتهای دو کلمه برداشته شد و امروزه این روستا را اسبچین مینامند.
از این روستا رودخانه دائمی و پر آبی به نام گوشیر میگذرد که سر چشمه اصلی این آب روستای آسمان سرا است. اهالی این روستا تا سال 1365 مشغول به پرورش و فروش گیاهان زینتی بودند و از این راه امرار معاش میکردند و بعد از این تاریخ کار خود را گسترش داده و پرورش درخت کیوی را نیز آغاز کردند و از این راه اقتصاد خود را گسترش دادند.