صفحه مدیریت
همه ویلاها استخر دار ساحلی جنگلی
news/L1_fawdt_kelarabad.jpg

1401/05/22    روستای یال بندان سرا
روستای یالبندان سرا نگین سبز رنگ شهر عباس آباد است این روستای حیرت انگیز در حاشیه البرز قرار دارد .این روستا با کمک مردم و مسئولانش توسعه قابل توجهی یافته و در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد .خیابان اصلی روستا به صورت عرضی از این روستا گذشته و کوچه های جنوبی اش با نام کوهپایه و کوچه های شمالی با نام شالیزار نام گذاری شدند و علت نام گذاری آن به این دلیل است که کوچه های شمالی به مزارع سرسبز برنج و کوچه های جنوبی اش به جنگل و کوهپایه ختم می شوند.
آب شرب روستا از چشمه های طبیعی و مدنی دل کوه تامین می شودکه نام یکی از این چشمه های پر آب ، هزار چشمه است که با جاده خاکی می توان به آن رسید و شما می توانید برای بازدید از این چشمه از راه خاکی استفاده کنید تا دشواری های سفر برایتان کمتر باشید و سفری به دغدغه داشت باشید.البته از هیجان سفر قافل نشوید