صفحه مدیریت
همه ویلاها استخر دار ساحلی جنگلی
news/L1_u82p1_156782641.jpg

1401/05/23    پل چشمه کیله
این پل یکی از جاذبه های گردشگری در استان مازندران شهر تنکابن است. این پل یک پل قدیمی است که پروسه ساختش از سال 1309 با طراحی مهندسان روسی و آلمانی شروع شد و پروسه ساختش 2 سال طول کشید و در سال 1311 ساخت این پل به اتمام رسید و قابل بهره برداری بود . قدمت این پل برابر با دوران پهلوهی اول است و یکی از تاریخی ترین پل های موجود در ایران شمرده می شود . در سال 1379 این پل به عنوان آثار ملی به ثبت رسید و در سال 1398 مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت تا از تخریب جلوگیری شود
این پل قوسی که بیانگر زیبایی معماری و هنر و قدرت معماران می باشد ،روی رودخانه چشمه کیله احداث شده ، مقاومت این پل و طراحی آن باعث شده حتی در بدترین سیل های مازندران این پل آسیبی نبیند که این بر خلاف افکار عموم مردم بود زیرا این پل قدمتی دیرینه دارد.